Rất nhiều phích cắm

WhatPlug.info

Hướng dẫn cho khách du lịch với phích cắm

Bản dịch trang này đang được tiến hành, xin lỗi vì những sai lầm, nếu bạn có thể vui lòng giúp chúng tôi phản hồi tại đây.

Các phích cắm được sử dụng trong Ê-díp-tô

Ok, bạn sẽ đến Ê-díp-tô , bạn sẽ sử dụng phích cắm / ổ cắm điện tương tự như hình ảnh sau: {{i_am_from.to.inc loại}}

Ê-díp-tô' Loại ổ cắm D Ê-díp-tô' Loại ổ cắm J Ê-díp-tô' Loại ổ cắm L
Loại ổ cắm D Loại ổ cắm J Loại ổ cắm L
Ê-díp-tô' Loại ổ cắm D Ê-díp-tô' Loại ổ cắm J Ê-díp-tô' Loại ổ cắm L
Loại ổ cắm D Loại ổ cắm J Loại ổ cắm L

{{i_am_from.to.vol volt_ used}}
(chi tiết hơn sau khi bạn chọn nơi bạn cắm từ đâu.)

Chọn quốc gia khởi hành của bạn cho một báo cáo chi tiết về bộ điều hợp, phích cắm và tư vấn xử lý cho thiết bị điện tử ở nước ngoài.

Câu hỏi cuối cùng

World icon

Là phích cắm của bạn từ nước Mỹ? Nếu điều này là chính xác, bấm vào đây để tìm bộ điều hợp cho điểm đến của bạn.

Vui lòng chọn quốc gia cư trú / khởi hành / phích cắm của bạn đến từ đâu?

Ê-díp-tô là phổ biến trong

☆ Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích, hãy giúp chúng tôi bằng cách chia sẻ nó trên phương tiện truyền thông xã hội,
Một liên kết từ trang web của bạn cũng giúp.